NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2007

Italo Morosini, univerzitetni diplomirani inženir rudarstva 

Predlagatelj: Medobčinsko  društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Leto podelitve: 2007

Št. izdane nagrade: 6

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Krka je tudi zaradi stimulativnih delovnih razmer za strokovnjake in proizvodne delavce v ergonomsko urejenih in mikroklimatsko prijetnih prostorih postala eden najpomembnejših proizvajalcev generičnih zdravil v Evropi in najuspešnejše podjetje v Sloveniji. To je v fazi projektiranja ergonomskih novih delovnih mest  omogočilo tvorno sodelovanje tehnologov in stroke varnosti in zdravja pri delu z Italom Morosinijem na čelu. Družba, ki zaposluje več kot polovico visokoizobraženega kadra in raste do dvajset odstotkov letno, danes skoraj ne pozna fluktuacije, bolniška odsotnost pa je pod slovenskim povprečjem. Italo Morosini je s svojim profesionalnim delom v Krki odločilno prispeval k postavitvi enega najbolj dodelanih sistemov varnosti in zdravja pri delu v našem delu Evrope. Njegova zasluga je, da sta varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost v Krki trdno vpeti v vse delovne procese in da ju vodstvo družbe uvršča   med najpomembnejše prioritete organizacije in delovanja šesttisoččlanskega kolektiva. Vodja službe varnosti in zdravja pri delu je postal enakopravni član vodstva Krke. Da Krka res ceni stroko varnosti in zdravja pri delu, izkazuje tudi s podeljevanjem svoje nagrade tudi študentom Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Vse to je v veliki meri zasluga pionirskega in zaupanja vrednega dela Itala Morosinija v Krki.