NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2008

Franc Čegovnik, varnostni inženir 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Leto podelitve: 2008

Št. izdane nagrade: 7

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Franc Čegovnik je vodil službo varstva pri delu Železarne Ravne v obdobju, ko je ta postala z visoko produktivnostjo in gospodarsko rastjo razvijajočemu se slovenskemu in jugoslovanskemu gospodarstvu vzor sistemske skrbi za varnost in zdravje delavcev. Kot se je izrazil sam, je bila železarna delavcem »oče in mati in do nje so čutili pripadnost«. Čeprav  je bil po letu 1991 del arhiva železarne izgubljen, pa Koroški pokrajinski muzej na Ravnah hrani bogato dokumentacijo o skokovitem razvoju novega industrijskega središča, kar je odločilno omogočila stroka varnosti in zdravja pri delu. Franc Čegovnik je združil svoj instinkt za varovanje človeka z marljivim študijem in pridobivanjem znanja doma in v tujini.  Bil je inovator, ki je iskal učinkovite rešitve varnostnih vprašanj v tehnologiji, organizaciji dela, usposabljanju in zdravstvenem varstvu delavcev in svoja spoznanja nesebično posredoval naprej.