NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2009 – II

Mirko Vošner, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Izjemni dosežek: interdisciplinarni pristop in delo na področju varnosti in zdravja pri delu in sistem spremljanja  nevarnih dogodkov

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Leto podelitve: 2009

Št. izdane nagrade: 15

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: S svojo strokovno rastjo ter angažiranjem v stroki varnosti in zdravja pri delu na ravni države je presegel običajna pričakovanja. Stroki in področju varnosti in zdravja pri delu v Slovenji je dal poseben pečat ter bil nenehen borec za upoštevanje povezanih interesov delavstva, menedžmenta in politike. Poudarja, da je varnost in zdravje pri delu  ekonomska kategorija, ter s tem vpliva na poslovno politiko menedžmenta. Prepričan je, da je prvi pogoj za dobro delo strokovnih delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu dobro informirana, zlasti pa  z argumenti prepričana vodstvena ekipa vsakega podjetja o pomenu vlaganja v sistem varnosti in zdravja pri delu.