O NAGRADI AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu podeljuje že od leta 1997 dalje.  Nagrada ni bila podeljena v letih 2014, 2017 in 2020. V letih 2007, 2009 in 2018 pa sta bili podeljeni po dve tovrstni nagradi.

Nagrado za izjemen dosežek je mogoče podeliti posamezniku/posameznici ali timu strokovnjakov. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica fundacije nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade tudi ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade na svečani podelitvi prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado ter je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih nagrad na podmeniju!

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu:

Št. LETO NAGRAJENEC IZJEMNI DOSEŽEK DRUŠTVO
2021 Nagrada ni bila podeljena.
2020 Nagrada ni bila podeljena.
24 2019 Marjan Mikec management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije SafetySnapper Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
23 2018 Leon Vedenik promocija duševnega in telesnega zdravja v Policijski upravi Murska Sobota Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
22 2018 Lidija Korat pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
2017 Nagrada ni bila podeljena.
21 2016 Miran Pavlič za raziskavo »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost« Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
20 2015 Jože Prezl sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
2014 Nagrada ni bila podeljena.
19 2013 Anton Razinger koordinacija na gradbišču skakalnega in bodočega smučarsko-tekaškega Nordijskega centra Planica v dolini pod Poncami Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
18 2012 Mirko Markič za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanju vršnega menedžmenta. Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
17 2011 Rudi Janežič Sistem varnosti in zdravja Nuklearne elektrarne Krško Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
16 2010 Cveto Bizjak Sistem varnosti in zdravja pri delu za remont Nuklearne elektrarne Krško Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
15 2009 Mirko Vošner Interdisciplinarni pristop in delo na področju varnosti in zdravja pri delu in sistem spremljanja  nevarnih dogodkov Društvo varnostnih inženirjev Velenje
14 2009 Gorazd Sušnik Uveljavitev slovenske stroke varnosti in zdravja pri delu na ravni vseevropskega koncerna Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
13 2008 Milan Srna Uporabniku prijazne aplikacije za ocenjevanje tveganja Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
12 2007 Jože Žagar in

Marjan Šmalc

Serija televizijskih, strokovno informativnih oddaj, na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
11 2007 Marjan Bilban Raziskovalno delo in učbeniki s področja medicine dela Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
10 2006 Mihael Čokl Odžveplanje grodlja v Salonitu Anhovo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
9 2005 Franc Stopajnik. Prispevek k varstvu in zdravju pri delu v kmetijstvu in živilski industriji Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj.
8 2004 Vladimir Drusany Uvajanje računskih metod določanja stopnje varnosti na delovnem mestu Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
7 2003 Janez Bogataj Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Termo,

Industriji termičnih izolacij iz Škofje Loke

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
6 2002 Bernard Turk Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
5 2001 Milan Tomše Sistem varnosti in zdravja pri delu v holdingu Helios Domžale Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
4 2000 skupina strokovnjakov  Emil Nanut,  Janko Gorjanc, Janez Fabijan Sistem varnosti in zdravja pri delu v Savi Tires, d. o. o., v Savi, d. d., in v Goodyear EPE Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
3 1999 Peter Zupan Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Iskraemeco, Merjenje in upravljanje energije, Kranj Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
2 1998 Janez Šterbal Program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu v delniški družbi Talum Kidričevo iz junija 1996 Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
1 1997 Viljem Strašek Sistem upravljanja okolja v delniški družbi Tuba embalaža Ljubljana Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana