KANDIDATI ZA NAGRADE AVGUSTA KUHARJA

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je 12. junija 2008 na predlog tretje uprave dopolnila 20. člen Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja tako, da bo vzpostavljena poleg evidence dobitnikov priznanj in nagrad Avgusta Kuharja tudi evidenca o kandidatih za nagrade. Namen dopolnitve je izkazati spoštovanje odličnim kandidatom za nagrade in beleženje njihovih dosežkov kot pomemben del zgodovine stroke varnosti in zdravja pri delu. Dejstvo, da so jih za nagrado kandidirala društva, ki res poznajo pravo vrednost njihovega dela, je dokaz, kolikšno sled je pustilo njihovo delo.

Navajamo prvo leto kandidatur kandidatov, ki nikoli niso prejeli nagrade Avgusta Kuharja. Društva so namreč istega kandidata v posameznih primerih kandidirala večkrat. Marsikateri dobitnik nagrade je bil, preden jo je dobil, pred tem vsaj enkrat neizbrani kandidat.

Hvala za opravljeno delo!

LETO KANDIDATURE IME PREDLAGATELJ
1999 za izjemni dosežek Borut Baznik, inženir elektrotehnike Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
1999 za izjemni dosežek Ivan Cvetko Lukman, diplomirani inženir Društvo varnostnih inženirjev Nova Gorica za strokovno delo v Severnoprimorski regiji
2001 za izjemni dosežek Franc Rus, diplomirani inženir gradbeništva Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
2002 za izjemni dosežek Andrej Škulj, univerzitetni  organizator dela in strojni inženir Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
2002 za življenjsko delo Vladimir Pahor, višji inšpektor za delo II. vrste Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Koper
2006 za izjemni dosežek Miladin Perić, diplomirani varnostni inženir Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
2007 za življenjsko delo Boža Rozman, varnostna inženirka Društvo varnostnih inženirjev Koper
2008 za življenjsko delo Bojan Zajc, diplomirani varnostni inženir Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
2010 za izjemni dosežek Ivan Škvarč, varnostni inženir Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Dolenjske, Posavja in Bele krajine
2010 za življenjsko delo Stane Ocvirk, inženir varstva pri delu Društvo varnostnih inženirjev Celje
2013 za življenjsko delo mag. Borut Brezovar, univerzitetni diplomirani pravnik Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Dolenjske, Posavja in Bele krajine
2013 za življenjsko delo Oskar Jogan, varnostni inženir Društvo varnostnih inženirjev Koper
2016 za izjemni dosežek Služba Varstva okolja, požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu v Gorenje Velenje d. d. Društvo varnostnih inženirjev Velenje