Zahvala

Fundacija Avgusta Kuharja se svojim donatorjem zahvaljuje za dragoceno donacijo. Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva. Varnost in zdravje pri delu sta za vas vrednoti, ki ju velja uveljavljati tudi simbolno s podeljevanjem nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom. Donatorje želimo v slavnostni brošuri in na spletni strani predstaviti tudi na podlagi njihove družbene odgovornosti. Donacija namreč presega njihove poslovne cilje, saj omogoča promocijo načel in vrednot stroke varnosti in zdravja pri delu, kar je namen nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja

DONATORJI FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2021

500 €

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Dimičeva 13, 1000 LJUBLJANA

http://www.zbornica-vzd.si/o-zbornici/

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

200 €

DS Smith Slovenija, d. o. o.

Cesta prvih borcev 51

8280 BRESTANICA

www.dssmith.com

2021

200 €

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si/

2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021

200 €

INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ, d. o. o., Ajdovščina
Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA

http://www.lozej.si/

2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

150 €

ZAVAS, d. o. o.

Špruha 19

1236 TRZIN

http://www.zavas.com/

2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021

100 €

TALUM, d. d., Kidričevo

Tovarniška cesta 10

2325 KIDRIČEVO

http://www.talum.si/

1999, 2018, 2019, 2020, 2021

100 €

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Debeni 2a

4224 GORENJA VAS

https://dvi-gorenjske.si/

2021

100 €

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Delpinova ulica 18

5000 NOVA GORICA

2021

100 €

KOVA, d. o. o.

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu

Opekarniška cesta 15d

3000 CELJE

http://www.kova.si/

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021

100 €

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Mejna cesta 8

2251 PTUJ

http://dsdvzd-ptuj.si/

2018, 2020, 2021

100 €

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Titov trg 2

3320 VELENJE

http://www.dvi-velenje.si/

2015, 2016, 2021

100 €

Društvo varnostnih inženirjev Celje

Opekarniška cesta 15D

3000 CELJE

http://www.dvi-celje.si/

2021

100 €

Justin d. o. o. Rogaška Slatina

Strma cesta 1

3250 ROGAŠKA SLATINA

https://www.justin.si/

2021

100 €

Varstvo Štore d. o. o.

Varstvo pri delu

Ulica 1. celjske čete 7

3230 ŠENTJUR

2018, 2019, 2021

23,87 €

FURS na podlagi odstopljene dohodnine, ki so jo na podlagi 3. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007) fundaciji namenili posamezniki, zavezanci za plačilo dohodnine, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Lučka Böhm, tajnica Fundacije Avgusta Kuharja

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Nedenarna donacija

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4

1000  LJUBLJANA

http://www.zsss.si/

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021