Nagrada Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko oziroma od 2021 dalje magistrsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani:

Namen nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko oziroma od 2021 dalje magistrsko delo je opozoriti na strokovnost mlade generacije diplomiranih inženirjev tehniške varnosti (UN) oziroma magistrov inženirjev tehniške varnosti. Namenjena je študentu Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki je po mnenju profesorskega zbora katedre v preteklem študijskem letu izdelal najboljšo diplomsko oziroma magistrsko delo. Dobitnik prejme plaketo in denarno nagrado ter se vpiše v evidenco dobitnikov.

Dostop do utemeljitve nagrad s klikom na ime nagrajenca.

 

2023 – Nagrada ni bila podeljena, ker so se društva varnostnih inženirjev opredelila, da se poslej podelitev izvede na dve leti.

2022 – Matej Lipovšek

2021 – Peter Kočman

2020 – Nagrada ni bila podeljena.

2019 – Lea Grenc

2018 – David Klančišar

2017 – Maša Legan

2016 – Tadej Lesjak

2015 – Katja Strnad

2014 – Tomaž Vošner

2013 – Klavdija Žunič

2012 – Andraž Nadler

2011 – Katja Gorišek

2010 – David Levovnik

2009 – Robert Šavli

2008 – Ančka Gantar

2007 – Mojca Malovrh

2006 – Gregor Doblekar

2005 – Domen Vrtnik

2004 – Nikolaj Petrišič

2003 – Janez Cesar

2002 – Bojan Strnad

2001 – Marko Tomazin

2000 – Rudi Bunc