SKLEP O PODELITVI NAGRADE IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA 2022:

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 16. 9. 2022 sklenila, da v letu 2022 nagrade in priznanja Avgusta Kuharja prejmejo:

1. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo: na predlog profesorskega zbora Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost FKKT Matej Lipovšek za nalogo Elektrificirana (pametna) Omarica za prvo pomoč in Mobilna aplikacija Tehelp; Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 300 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za magistrsko nalogo pod zaporedno številko 22.

Utemeljitev nagrade na tej povezavi

2. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:  na predlog društev varnostnih inženirjev; dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 191 do 196.:

  1. Bernarda Potočnik, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
  2. Dejvi Ružič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
  3. Marko Božič, Društvo varnostnih inženirjev Koper
  4. Miro Škufca, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
  5. Milan Dobovišek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
  6. Simon Vendramin, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Utemeljitev priznanj na tej povezavi

Čestitamo!

POJASNILO: Sedmo upravo upoštevajoč predhodno razpravo po društvih čaka prenova statuta in pravil podeljevanja nagrad v skladu z razvojem društvenega delovanja. Po četrt stoletja podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je za prenovo pravil gotovo že čas. Razprava o predlaganih spremembah se je na skupščini Zveze društev varnostnih inženirjev že pričela in se naj bi uspešno zaključila v letu 2023. Tudi zaradi pričakovanih sprememb pravil podeljevanja letos ni podelitve nagrad za izjemni dosežek in življenjsko delo.

PODELITEV 2022

Obveščamo, da bo podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2022 13. oktobra 2022 ob 18.30 na slavnostnem dogodku v okviru kongresno-sejemskega dogodka Varnost in Preventiva na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, dvorana Urška 2.

Dogodek organizira Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Gre za največji dogodek na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom v zadnjih letih.

Kongresni del dogodka, za katerega je določena kotizacija, bo imel tekom dveh dneh veliko tematik na področju varnosti pri delu:

– Okrogla miza: Statusni položaj inženirja varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji

– Delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na višini«

– Delavnica »Varno vzdrževanje el. vozil« 

– Mednarodna konferenca – Modul 1: Varnost pri delu

Podelitev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja za 2022

– Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Program in lokacija dogodkov ter o kotizaciji za različne dogodke, na tej povezavi
Prijave na tej povezavi

Sejemski del dogodka bo brezplačen. Na njem se bo predstavilo veliko organizacij in podjetij s področja varnosti pri delu ter varstva pred požarom. Organiziran bo tudi forum in prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile zanimive predstavitve:

– ciljane predstavitve razstavljavcev

– predstavitev kampanje Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– predstavitev gašenja litijevih baterij

– predstavitev reševanja iz utesnjenih prostorov

– predstavitev poklica varnostnega inženirja

Več na tej povezavi: https://www.szpv.si/safety-conference-expo-2022/ 

Vljudno vabljeni!

PODELITEV 2022

Obveščamo, da bo podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2022 13. oktobra 2022 ob 18.30 na slavnostnem dogodku v okviru kongresno-sejemskega dogodka Varnost in Preventiva na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, dvorana Urška 2.

Dogodek organizira Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Gre za največji dogodek na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom v zadnjih letih.

Kongresni del dogodka, za katerega je določena kotizacija, bo imel tekom dveh dneh veliko tematik na področju varnosti pri delu:

– Okrogla miza: Statusni položaj inženirja varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji

– Delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na višini«

– Delavnica »Varno vzdrževanje el. vozil« 

– Mednarodna konferenca – Modul 1: Varnost pri delu

Podelitev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja za 2022

– Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Program in lokacija dogodkov ter o kotizaciji za različne dogodke, na tej povezavi
Prijave na tej povezavi

Sejemski del dogodka bo brezplačen. Na njem se bo predstavilo veliko organizacij in podjetij s področja varnosti pri delu ter varstva pred požarom. Organiziran bo tudi forum in prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile zanimive predstavitve:

– ciljane predstavitve razstavljavcev

– predstavitev kampanje Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– predstavitev gašenja litijevih baterij

– predstavitev reševanja iz utesnjenih prostorov

– predstavitev poklica varnostnega inženirja

Več na tej povezavi: https://www.szpv.si/safety-conference-expo-2022/ 

Vljudno vabljeni!

22.8.2022

RAZPISA ZA PODELITEV NAGRADE IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA V LETU 2022

Sedma uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 22. 8. 2022 sklenila, da bo podelitev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja 13. 10. 2022 na slavnostnem dogodku v okviru sejma Varnost in Preventiva na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Razpisa za podelitev 2022:

Razpis za nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo 2022

Razpis za priznanja Avgusta Kuharja 2022

22.8.2022

VABILO K DONATORSTVU V 2022

Sedma uprava Fundacije vabi pravne in fizične osebe, da postanejo donator Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2022 in s tem podprejo njeno poslanstvo krepiti varnostno kulturo na delovnih mestih ter promovirati izjemne strokovne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Sredstva za delo fundacije se zagotavljajo izključno z donacijami pravnih in fizičnih oseb.

Vabilo potencialnim donatorjem

22.8.2022

KONSTITUIRANA SEDMA UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V MANDATU 2022-2026

Sedma uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2022-2026 se je konstituirala 22. 8. 2022 v sestavi Jožef Horvat, Božidar Jurko, Vilko Švab, Tomaž Kulot, Dušan Bezjak, Blaž Repše, Boris Cunja, Jože Prezl, Breda Verbovšek. Njen mandat se torej konča 22. 8. 2026.

SKUPŠČINA ZDVIS 15. 7. 2022 IMENOVALA SEDMO UPRAVO FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije kot ustanoviteljice Fundacije Avgusta Kuharja je bila sklicana v petek, 15. 7. 2022 ob 12. uri v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana. Na dnevnem redu je bila tudi naslednja točka dnevnega reda “Izvolitev 7. uprave Fundacije Avgust Kuhar in potrditev predloga sprememb Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj FAK”.

Vabilo na sejo skupščine ZDVIS na tej povezavi

Sklep o imenovanju sedme uprave Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2022-2026 na tej povezavi

ZAKLJUČEN MANDAT ŠESTE UPRAVE FUNDACIJE 15. 2. 2018 – 15. 2. 2022

Sestava šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2018-2022 je bila Jožef Horvat (DVILJ), Miro Škufca (MDVI Novo mesto), Iztok Trafela (DSDVZD Ptuj), Janez Fabijan (DVI Gorenjske), Vilko Švab (DVIT Maribor), Breda Verbovšek (DVI Velenje), Božidar Jurko (DVI Celje), Stanko Ožbot (DVI Severno-primorske regije) in Jožef Krečič (DVI Koper).

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 29. 10. 2021 obvestila Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) kot ustanoviteljico fundacije in tudi društva varnostnih inženirjev, da se bo mandat šeste uprave iztekel 15. 2. 2022. Pozvala je ustanoviteljico Fundacije, naj imenuje sedmo upravo za mandat 2022-2026. Pozvala pa jo je tudi, naj v društvih varnostnih inženirjev izvede razpravo o morebitnih spremembah pravil podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja ter o virih financiranja.

Šesta uprava se je hkrati zahvalila za izjemno delo dolgoletnima članoma strokovne komisije fundacije prof. dr. Primožu Gspanu in dr. Jožetu Šreklu.

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2021 BO 16. 11. 2021

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 15. 10. 2021 sprejela sklep o podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2021. Podeljena bo nagrada za življenjsko delo, nagrada za najboljše magistrsko delo in pet priznanj Avgusta Kuharja za izjemno delo v društvih varnostnih inženirjev.

Podelitev bo na tradicionalnem skupnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu, ki bo 16. 11. 2021. Kdo so prejemniki bomo objavili na spletni strani fundacije dan pred podelitvijo. Vabljeni k ogledu!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 15. 10. 2021 sklenila, da v letu 2021 prejmejo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja:

I. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:

Alojz Pšaker, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 19.

II. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo prejme:

Peter Kočman, magister inženir tehniške varnosti za magistrsko delo z naslovom ”Analiza požarne varnosti litij ionskih akumulatorjev”

Predlagatelj: profesorski zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost FKKT

Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za magistrsko nalogo pod zaporedno številko 21.

III. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

 

 1. Branko Brišnik, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 2. Marjan Lukežič, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 3. Miran Gabrijelčič, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
 4. Miša Biro, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
 5. Marjeta Novinšek, Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 186 do 190.

 

 

Dr. Jožef Horvat,

predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

POGOVOR O SODELOVANJU, 1. 7. 2021

Na pobudo šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja je bil 1. 7. 2021 na platformi ZOOM pogovor o bodočem sodelovanju med predstavniki organizacij stroke varnosti in zdravja pri delu (društva varnostnih inženirjev, zveza društev, Zbornica varnosti in zdravja pri delu) in Katedro za za poklicno, procesno in požarno varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju KPPPV).

Doc. dr. Barbara Novosel, predstojnica KPPPV, je po pogovoru pripravila naslednji povzetek dogovorjenega:

 • Izboljšati prepoznavnost poklica in študijskega programa Tehniška varnost s sodelovanjem na informativnih dnevih, ki jih organizirajo na srednjih šolah in gimnazijah.
 • Izboljšati kakovost študija z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces pri posameznih predmetih.
 • Spodbuditi sodelovanje na področju izdelav diplomskih, raziskovalnih in magistrskih del, v oktobru tekočega leta organizirati sestanek študentov, predstavnikov podjetij in visokošolskih učiteljev KPPPV.
 • Organizirati okroglo mizo v obdobju september-december 2021, DVILj, MDDSZ in KPPPV.
 • Presoditi ustreznost vpisnih mest na univerzitetni in magistrski študijskega programa Tehniška varnost.
 • Proučiti možnosti sodelovanja na raziskovalnem področju.

OKROGLA MIZA “POLOŽAJ IN POMEN STROKOVNIH DELAVCEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN ZDRAVEGA DELA”, november/december 2021

KPPPV, MDDSZ in DVILJ kot nadaljevanje pogovora iz julija 2021 načrtujejo okroglo mizo z naslovom “Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela. Želijo spodbuditi celovito in usmerjeno razpravo o težavah in ovirah glede vloge strokovnih delavcev za varnost pri delu in usmeriti strokovno javnost k razmisleku , kaj od stroke, univerze in ministrstev pričakujemo, da bi svojemu poklicu povečali ugled in veljavo. Srednješolcem, ki šele izbirajo svojo poklicno pot, želijo tudi predstaviti prihodnost tega poklica in preprečiti uhajanje najboljših kadrov v druge poklice in v tujino.

VABILO DONATORJEM FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2021

Spoštovani!

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja vabi vse fizične in pravne osebe, da ste v letu 2021 naš donator in s tem omogočite promocijo dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu ter izkažete svojo družbeno odgovornost. Vaše donacije so edini vir za delovanje naše fundacije.

O dosedanjem delu fundacije najbolje pričajo utemeljitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja, ki jih najdete na naši spletni strani:

Vabilo k donaciji v 2021 je na tej povezavi.

Prosimo vas, da vašo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun:

Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

Številka računa: 02222-0020298177 pri NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.

Glej tudi vabili na meniju naše spletne strani:

 

Hvala v naprej za vašo donacijo!

ŠESTA UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA OBJAVILA RAZPISE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA V 2021 

Uprava fundacije je 27. 5. 2021 pripravila naslednje razpise za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja  v 2021 (dostop do razpisov s klikom na spodnje povezave):

 1. za nagrado za izjemni dosežek Avgusta Kuharja v 2021
 2. za nagrado za življenjsko delo Avgusta Kuharja v 2021
 3. za nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo v 2021, (razpis uprava posodobila 6. 7. 2021)
 4. za priznanje Avgusta Kuharja v 2021

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA 2020 JE BILA 12. 11. 2020 

Obveščamo vas, da je bila podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 izvedena s pomočjo platforme ZOOM 12. 11. 2020 ob 12.50. Podelitev je bila po zaključku webinarja “ZA VARNA DELOVNA MESTA” v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije ter ob sodelovanju MDDSZ in IRSD.

Program in prijavnica na webinar je na tej povezavi.

Vabljeni k ogledu utemeljitev letošnjih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja in letošnje brošure na ustreznih podmenijih!

Hvala donatorjem, ki so finančno podprli letošnjo podelitev! Predstavljamo jih na meniju DONATORJI. Vabljeni k ogledu!

Na tej povezavi je videoposnetek podelitve nagrad Avgusta Kuharja za 2020:  Podelitev_nagrad_Avgusta_Kuharja_2020.mov

Čestitke dobitnikom in hvala za opravljeno delo!

Kovinski odličji za dve letošnji nagradi Avgusta Kuharja za življenjsko delo

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA JE 9. 10. 2020 SKLENILA, DA V LETU 2020 NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA PREJMEJO: 

 1. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo 2020-I prejme:

Zlatko Podržaj, diplomirani varnostni inženir na predlog Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 17.

 1. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo 2020-II prejme:

mag. Milan Srna, univerzitetni diplomirani inženir strojništva na predlog Društva varnostnih inženirjev Gorenjske.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 18.

III. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

 1. Marija Marot, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 2. Marjan Jesenko, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
 3. Mirko Grželj, Društvo varnostnih inženirjev Koper
 4. Anton Dolinšek, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
 5. Darko Kolnik, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
 6. Marjan Djakovič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 180 do 185.

 

Dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja