Priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev:

Priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje kot zahvala za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev, saj društvena organiziranost omogoča razvoj stroke in širjenje dobre prakse. Posameznik lahko priznanje prejme zgolj enkrat. Prejme oštevilčeno plaketo in se vpiše v evidenco izdanih priznanj. Kandidata določi društvo varnostnih inženirjev v skladu s svojimi pravili. Predlog kandidata mora utemeljiti na podlagi aktivnega strokovnega dela kandidata v društvu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih priznanj na podmeniju!

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev:

Št. Leto Dobitnik priznanja Društvo
190 2021 Marjeta Novinšek Društvo varnostnih inženirjev Velenje
189 2021 Miša Biro Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
188 2021 Miran Gabrijelčič Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
187 2021 Marjan Lukežič Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
186 2021 Branko Brišnik Društvo varnostnih inženirjev Celje
185 2020 Marjan Djakovič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
184 2020 Darko Kolnik Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
183 2020 Anton Dolinšek Društvo varnostnih inženirjev Velenje
182 2020 Mirko Grželj Društvo varnostnih inženirjev Koper
181 2020 Marjan Jesenko Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
180 2020 Marija Marot Društvo varnostnih inženirjev Celje
179 2019 Rajko Brglez Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
178 2019 Matej Polanc Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
177 2019 Frančišek Zavašnik Društvo varnostnih inženirjev Velenje
176 2019 Nevenka Oblak Društvo varnostnih inženirjev Celje
175 2019 David Preša Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
174 2019 Albert  Suban Društvo varnostnih inženirjev Koper
173 2018 Zvonko Milošič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
172 2018 Vesna Avsenik Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
171 2018 Srečko Slemenšek Društvo varnostnih inženirjev Celje
170 2018 Oras Jerman Društvo varnostnih inženirjev Koper
169 2018 Nikolina Vidovič Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
168 2018 Matjaž Časl Društvo varnostnih inženirjev Velenje
167 2018 Luka Bratec Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
166 2017 Elizabeta Korošec Društvo varnostnih inženirjev Velenje
165 2017 Stanislav Golc Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
164 2017 Blaž Repše Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
163 2017 Vladimir Jenko Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
162 2017 Adis Medić Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
161 2017 Jernej Jenko Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
160 2017 Željko Vrečar Društvo varnostnih inženirjev Celje
159 2016 Blaž Črnivec Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
158 2016 Peter Jančič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
157 2016 Ingrid Kalin Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
156 2016 Boris Lesjak Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
155 2016 Ado Barbiš Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
154 2016 Igor Ivanovski Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
153 2016 Anton Ojsteršek Društvo varnostnih inženirjev Celje
152 2015 Ivan Drevenšek Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
151 2015 Simo Vrlinič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
150 2015 Janez Nunčič Društvo varnostnih inženirjev Celje
149 2015 Marjan Krašna Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
148 2015 Boštjan Brilej Društvo varnostnih inženirjev Velenje
147 2015 Andrej Jerše Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
146 2015 Bojan Bucaj Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
145 2015 Martina Bončina Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
144 2014 Denis Štemberger Društvo varnostnih inženirjev Velenje
143 2014 Leon Vedenik Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
142 2014 Milan Žegarac Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
141 2014 Boris Lazar Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
140 2014 Gregor Gartner Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
139 2014 Božidar  Jurko Društvo varnostnih inženirjev Celje
138 2014 Danilo Onič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
137 2013 Nevenka Korenjak Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
136 2013 Bernard Krivec Društvo varnostnih inženirjev Velenje
135 2013 Luka Piko Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
134 2013 Anton Grilanc Društvo varnostnih inženirjev Celje
133 2013 Erik Stritih Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
132 2013 Vasja Kronegger Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
131 2013 Vlado Vlašić Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
130 2012 Aleksander Obrecht Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
129 2012 Drago Vrabič Društvo varnostnih inženirjev Velenje
128 2012 Dušan Bezjak Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
127 2012 Mateja Gris Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
126 2012 Matjaž Pavlin Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
125 2012 Franc Sterle Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
124 2012 Danila Sojič Društvo varnostnih inženirjev Celje
123 2011 Radivoje Šućur Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
122 2011 Božidar Horvat Društvo varnostnih inženirjev Velenje
121 2011 Roman Lešnjak Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
120 2011 Miha Pirc Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
119 2011 Jože Krečič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
118 2011 Neža Udovč Društvo varnostnih inženirjev Celje
117 2010 Franc Kocbek Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
116 2010 Ilija Petrovič Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
115 2010 Vladimir Maglica Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
114 2010 Leopold  Pacher Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
113 2010 Miroslav  Mohorko Društvo varnostnih inženirjev Velenje
112 2010 Bojan Zajc Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
111 2010 Marjan Justin Društvo varnostnih inženirjev Celje
110 2010 Aleš Jarc Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
109 2009 Drago Nađ Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
108 2009 Boža Rozman Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
107 2009 Andrej Majdak Društvo varnostnih inženirjev Velenje
106 2009 Damijan Lenošek Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
105 2009 Ivan Vogrinc Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
104 2009 Davorin  Žagar Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
103 2009 Anton Razinger Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
102 2009 Filip Gorjup Društvo varnostnih inženirjev Celje
101 2008 Gorazd Sušnik Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
100 2008 Borut Brezovar Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
99 2008 Aleš Kotnik Društvo varnostnih inženirjev Velenje
98 2008 Franc Korunič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
97 2008 Bojan Kralj Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
96 2008 Adolf  Fleisinger Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
95 2008 Mitja Papež Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
94 2008 Brane Vidovič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
93 2008 Drago Rezec Društvo varnostnih inženirjev Celje
92 2007 Alojz Meterc Društvo varnostnih inženirjev Velenje
91 2007 Igor Grmek Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
90 2007 Damjan Blaznik Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
89 2007 Emil Šantl Društvo varnostnih inženirjev Celje
88 2007 Željko Humar Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
87 2007 Marjetka – Metka Vakselj Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
86 2007 Janez  Vidovič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
85 2007 Tomaž Juriševič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
84 2007 Rudi Janežič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
83 2006 Milan Volavšek Društvo varnostnih inženirjev Celje
82 2006 Dušan Lederer Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
81 2006 Ljubica Smolković Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
80 2006 Marko Miš Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
79 2006 Drago Borštnar Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
78 2006 Božidar Šef Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
77 2006 Venčeslav Kerec Društvo varnostnih inženirjev Velenje
76 2006 Emil Pirc Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
75 2006 Maks Vrečko Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
74 2006 Jože Žagar Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
73 2006 Robert Vaupotič Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj
72 2005 Vladimir Bizovičar Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
71 2005 Stanislav Buh Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
70 2005 Bruno Pavlica Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
69 2005 Cveto Bizjak Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
68 2005 Viljem Brečko Društvo varnostnih inženirjev Celje
67 2005 Anton Fabjan Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
66 2005 Ervin Kozem Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
65 2005 Mirko Vošner Društvo varnostnih inženirjev Velenje
64 2005 Marijan Lozej Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
63 2004 Miroslav Kapun Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
62 2004 Andrej Furlan Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
61 2004 Rudi Ivančič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
60 2004 Marjan Zdolšek Društvo varnostnih inženirjev Velenje
59 2004 Milan Rifelj Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu
58 2004 Vojeslav Adamič Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
57 2004 Franc Pfajfar Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
56 2003 Vilko Švab Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
55 2003 Vinko Šušteršič Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
54 2003 Alojz Pšaker Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
53 2003 Džari Šakirov Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu
52 2003 Dobrica Dimić Društvo varnostnih inženirjev Velenje
51 2003 Stanko Ožbot Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
50 2003 Anton Rančigaj Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
49 2003 Štefan Sašo Pisanec Društvo varnostnih inženirjev Celje
48 2003 Franc Pintar Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
47 2002 Marjan Šmalc Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
46 2002 Štefan Kalamar Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
45 2002 Zdenka Markič Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu
44 2002 Bojan Srovin Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
43 2002 Ciril Blagotinšek Društvo varnostnih inženirjev Celje
42 2002 Lovrenc Mrak Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
41 2002 Marko Koren Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
40 2002 Štefan Greif Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
39 2002 Viktor Lampe Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
38 2002 Franc Mlinar Društvo varnostnih inženirjev Velenje
37 2001 Milorad Šikman Društvo varnostnih inženirjev Velenje
36 2001 Karel Lorenčak Društvo varnostnih inženirjev Celje
35 2001 Slobodan Drakulič Sekcija varnostnih inženirjev v kmetijstvu pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
34 2001 Milan Skaza Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu
33 2001 Peter Petkovšek Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
32 2001 Zlatko Podržaj Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
31 2001 Ludvik Soklič Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
30 2001 Slobodan Vlaovič Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
29 2001 dr. Franc Bohar Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
28 2001 Miroslav Savič Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
27 2000 Andrej Špiler Društvo varnostnih inženirjev Velenje
26 2000 Breda Djordjević Društvo varnostnih inženirjev Velenje
25 2000 Ivan Cvetko Lukman Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
24 2000 Tomaž Kulot Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
23 2000 Anton Avsec Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
22 2000 Alojz Cerjak Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
21 2000 Branko Košir Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
20 2000 Bojan Farič Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
19 2000 Edvard Renko Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
18 1999 Jože Nadu Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
17 1999 Zlatko Šorman Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
16 1999 Stane Ocvirk Društvo varnostnih inženirjev Celje
15 1999 Milan Zega Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
14 1999 Florjan Zabret Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
13 1999 Ivan Rozman Sekcija varnostnih inženirjev v kmetijstvu pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije
12 1999 Milan Rebrec Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
11 1999 Everist Muzlovič Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
10 1999 Jože Miklavc Društvo varnostnih inženirjev Velenje
9 1998 Žarko Leban Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica
8 1998 Franc Čegovnik Društvo varnostnih inženirjev Velenje
7 1998 Alojz Štandeker Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor
6 1998 Gvido Klar Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
5 1998 Emil Marušič Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper
4 1997 Alojz Sukič Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
3 1997 Alojzij Anton Terglav Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
2 1997 Ludovik Oskar Kavs Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
1 1997 Edvard Harl Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor