Priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev:

Priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje kot zahvala za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev, saj društvena organiziranost omogoča razvoj stroke in širjenje dobre prakse. Posameznik lahko priznanje prejme zgolj enkrat. Prejme oštevilčeno plaketo in se vpiše v evidenco izdanih priznanj. Kandidata določi društvo varnostnih inženirjev v skladu s svojimi pravili. Predlog kandidata mora utemeljiti na podlagi aktivnega strokovnega dela kandidata v društvu.

Dostop do utemeljitve priznanj s klikom na seznam dobitnikov za leto.

Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih priznanj!

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev:

 

2023 – Priznanja niso bila podeljena, ker so se društva varnostnih inženirjev opredelila, da se poslej podelitev izvede na dve leti.

2022 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2022

2021 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2021

2020 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2020

2019 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2019

2018 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2018

2017 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2017

2016 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2016

2015 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2015

2014 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2014

2013 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2013

2012 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2012

2011 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2011

2010 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2010

2009 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2009

2008 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2008

2007 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2007

2006 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2006

2005 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2005

2004 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2004

2003 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2003

2002 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2002

2001 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2001

2000 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 2000

1999 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 1999

1998 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 1998

1997 – Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja 1997