O NAGRADI AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO ŠTUDENTA KATEDRE ZA POKLICNO, PROCESNO IN POŽARNO VARNOST FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za najboljše diplomsko delo podeljuje od leta 2002 dalje. Nagrada ni bila podeljena v letu 2020.

Namen nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo je opozoriti na strokovnost mlade generacije – na začetku diplomiranih varnostnih inženirjev in danes diplomiranih inženirjev tehniške varnosti (UN). Namenjena je študentu Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki je po mnenju profesorskega zbora katedre v preteklem študijskem letu izdelal najboljšo diplomsko delo. Dobitnik prejme plaketo in denarno nagrado ter se vpiše v evidenco dobitnikov.

Vabljeni k ogledu utemeljitev podeljenih nagrad in diplom na podmeniju!

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani:

Št. Leto DOBITNIK NASLOV DIPLOMSKE NALOGE
2020 Nagrada ni bila podeljena.
20 2019 Lea Grenc Vpliv gospodarskih dejavnosti in spola na bolniški stalež
19 2018 David Klančišar Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom
18 2017 Maša Legan Vpliv razvoja računalniških zaslonov na pojav sindroma računalniškega vida
17 2016 Tadej Lesjak Ognjemeti in njihov vpliv na prisotnost trdnih delcev v zraku
16 2015 Katja Strnad Vpliv odpadne električne in elektronske opreme na okolje in zdravje ljudi
15 2014 Tomaž Vošner Promocija zdravja na delovnem mestu
14 2013 Klavdija Žunič Promocija zdravja za delavce,  zaposlene pri Pošti Slovenije, d.o.o.
13 2012 Andraž Nadler Ohranjanje počutja prvih posredovalcev
12 2011 Katja Gorišek Večje tehnološke nesreče in varnostna kultura
11 2010 David Levovnik Varnost vodikovih tehnologij
10 2009 Robert Šavli Komunikacija kot ključ za dvig varnostne kulture v podjetju
9 2008 Ančka Gantar Uvajanje standarda OHSAS 18801
8 2007 Mojca Malovrh Ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela v galvani
7 2006 Gregor Doblekar Delo na višini
6 2005 Domen Vrtnik Komuniciranje z zaposlenimi – mesečna varnostna kampanja
5 2004 Nikolaj Petrišič Metode za identifikacijo tveganja pri zavezancih direktive Seveso II
4 2003 Janez Cesar Varnostni problemi pri skladiščenju naftnih derivatov za 90-dnevne rezerve
3 2002 Bojan Strnad Vpliv intenzitete proizvodnje na parametre delovnega okolja in ocena negotovosti rezultatov v obratu Proizvodnja titancinkove pločevine
2 2001 Marko Tomazin Požarna in eksplozijska zaščita v odpraševalnih sistemih pri obdelavi lesa
1 2000 Rudi Bunc Varnost v operacijskih dvoranah