O NAGRADI AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu podeljuje od leta 2002 dalje. Nagrada ni bila podeljena v letih 2009, 2013 in 2018. Po dve tovrstni nagradi pa sta bili podeljeni v letih 2017 in 2020.

Nagrado za življenjsko delo je mogoče podeliti upokojenki oziroma upokojencu. Posameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo zgolj enkrat. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado in je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev podeljenih nagrad na podmeniju!

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu:

Št. LETO NAGRAJENEC DRUŠTVO
19 2021 Alojz Pšaker Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
18 2020 Milan Srna Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
17 2020 Zlatko Podržaj Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
16 2019 Žarko Leban Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
2018 Nagrada ni bila podeljena
15 2017 Boris Ružič Društvo  strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
14 2017 Milan Volavšek Društvo varnostnih inženirjev Celje
13 2016 Stanislav Buh Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
12 2015 Nikola Vlahović Društvo varnostnih inženirjev Velenje
11 2014 Jožef Horvat Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
2013 Nagrada ni bila podeljena
10 2012 Ludvik Soklič Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
9 2011 Peter Petkovšek Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
8 2010 Florjan Zabret Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
2009 Nagrada ni bila podeljena.
7 2008 Franc Čegovnik Društvo varnostnih inženirjev Velenje
6 2007 Italo Morosini Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
5 2006 Vojeslav Adamič Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
4 2005 Alojz Cerjak Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
3 2004 Primož Gspan Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
2 2003 Branko Košir Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
1 2002 Jože Dolenc Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana