• Razpisi
  • Priznanja

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA                                                              

Dalmatinova ulica 4, 1000  LJUBLJANA

                                                           

Št.: 7/2018                                                                                                                  

Datum: 24. maj 2018 

 

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEVPRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNO STROKOVNO DELO NA PODROČJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  V DRUŠTVIH VARNOSTNIH INŽENIRJEV ZA LETO 2018

 

Namen priznanja:  počastitev dobitnika za izjemno strokovno delo v društvu varnostnih inženirjev in promocija stroke.

 

Kdo je lahko dobitnik priznanja: Priznanje lahko prejme kandidat za izjemno strokovno delo v društvu varnostnih inženirjev, ki ga predlaga posamezno društvo varnostnih inženirjev. Društvo za kandidata ne sme predlagati osebe, ki je priznanje v preteklosti že prejela. Vsako društvo predlaga najmanj enega kandidata oziroma po enega kandidata na vsakih sto članov. (PRIMER: društvo ima 200 članov in zato predlaga 2 kandidata.)

 

Utemeljitev kandidature: Društvo predlog na ustreznem mestu v obrazcu (glej spodaj) kratko pisno utemelji.  Pri izbiri kandidata upošteva njegovo strokovno delo v stroki varnosti in zdravja pri delu v društvu oziroma sekciji (organiziranje izobraževanj, referati na strokovnih posvetih, organiziranje strokovnih izletov, objavljanje tekstov v strokovnih časopisih ipd.).

 

Priznanje: Dobitnik priznanja prejme plaketo. Dobitnikovo delo je predstavljeno strokovni javnosti. Dobitnikovo ime se vpiše v evidenco dobitnikov priznanja.

 

Kraj in čas podelitve priznanj: Priznanja se bo podelilo na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) oktobra/novembra 2018.

 

Rok za prijavo kandidature: Popolno pisno utemeljitev kandidature na spodnjem obrazcu je treba do najkasneje 30. 6. 2018 skupaj s fotografijo v elektronski obliki oddati na naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si.  

 

Postopek določitve dobitnikov priznanj: priznanja prejmejo kandidati, ki jih določijo društva na podlagi teh razpisnih pogojev. Uprava fundacije bo upoštevala zgolj kandidature, ki temeljijo na strokovnem društvenem delu kandidata. Sklep o podelitvi bo uprava sprejela najkasneje 30. 9. 2018.                   

 

                                                                            

 

                                                                            Mag. Miro Škufca, 

                                                                            v. d. predsednik šeste uprave

 

Priloga: Obrazec za prijavo